Iskra

Iskra (Šta znači ime Iskra?) “Imenica “iskra” (varnica) uzeta je za licno ime. Iskra je žareća čestica koja se javlja tokom procesa sagorevanja, procesa trenja ili električnih pražnjenja i kreće kroz gasovit medijum. Ove sitne čestice se tada nazivaju iskričavim varnicama. Iskra simbolizuje energiju koja donosi “bolji život” sa sobom.” Iskra (…) Zemun, prvomajska 14,Continue reading “Iskra”

Create your website at WordPress.com
Get started